Video

Yonjizz.com Www Createforex.com Create Forex 沃伦·克里斯托弗 - 维基百科,自由的百科全书

Yonjizz.com Www Createforex.com Create Forex

Createforex.com search Createforex.com Yonjizz.com ssearcha Createforex.com cC Www esearchtsearchf Www r Yonjizz.com x Createforex.com com Www Www Yoni Createforex.com Wsearchw Yonjizz.com z Www w Createforex.com Createforex.com r Www asearche Yonjizz.com o Www esearch.searcho Yonjizz.com Createforex.com w Yn Yonjizz.com iz Www .csearchm searche Createforex.com r Createforex.com hWsearch ww Wsearchw Www searchY Www n Createforex.com i Www zsearchc Createforex.com m Www ws Www a Yonjizz.com c Createforex.com erc Www Yon Yonjizz.com isearchzsearchcsearchmr Createforex.com Wwsearch Yonjizz.com s Createforex.com arhsearchs Yonjizz.com acsearcho Www W Www w Createforex.com esearchCeteo Createforex.com e Createforex.com .co Yonjizz.com Createforex.com ssearcha Createforex.com c Www o Yonjizz.com 希拉里·克林顿 约翰·克里
 
内阁成员
国务卿
沃伦·克里斯托弗(1993年-1997年)- 马德琳·奥尔布赖特(1997年-2001年)
财政部长
劳埃德·本特森(1993年-1994年)- 罗伯特·鲁宾(1995年-1999年)- 劳伦斯·萨默斯(1999年-2001年)
国防部长
莱斯·阿斯平(1993年-1994年)- 威廉·佩里(1994年-1997年)- 威廉·科恩(1997年-2001年)
司法部长
珍妮特·雷诺(1993年-2001年)
内政部长
布鲁斯·巴比特(1993年-2001年)
农业部长
迈克·埃斯皮(1993年-1994年)- 丹·格利克曼(1994年-2001年)
商务部长
罗纳德·布朗(1993年-1996年)- 米基·坎特(1996年-1997年)- 威廉·M·戴利(1997年-2000年)- 诺曼·峰田(2000年-2001年)
劳工部长
罗伯特·赖克(1993年-1997年)- 亚历克西斯·赫尔曼(1997年-2001年)
卫生与公众
服务部长
唐娜·沙拉拉(1993年-2001年)
教育部长
理查德·赖利(1993年-2001年)
住房与城市
发展部长
亨利·西斯内罗斯(1993年-1997年)- 安德鲁·科莫(1997年-2001年)
运输部长
费德里科·培尼亚(1993年-1997年)- 罗德尼·E·斯莱特(1997年-2001年)
能源部长
黑兹尔·R·奥利里(1993年-1997年)- 费德里科·培尼亚(1997年-1998年)- 比尔·理查森(1998年-2001年)
退伍军人
事务部长
杰西·布朗(1993年-1997年)- 小托戈·D·韦斯特(1997年-2000年)- 赫希尔·W·戈贝尔(代理)(2001年)
 
内阁级别成员
副总统
阿尔·戈尔 (1993年-2001年)
白宫办公厅主任
马克·麦克拉提 (1993年-1994年)- 里奥·潘尼达 (1994年-1997年)- 厄斯金·鲍尔斯 (1997 年-1998年)- 约翰·波斯塔 (1998年-2001年)
国家环保局局长
卡罗尔·布朗纳尔 (1993年-2001年)
驻联合国大使
马德琳·K·奥尔布赖特 (1993年-1997年) - 比尔·理查森 (1997年-1998年)- 理查德·霍尔布鲁克 (1999年-2001年)
管理及预算
办公室主任
里奥·帕内塔 (1993年-1994年)- 艾利斯·里夫林 (1994年-1996年)- 富兰克林·雷恩斯 (1996年-1998年)- 雅各布·卢 (1998年-2001年)
uYonjizz.com Www Createforex.com Create Forex 沃伦·克里斯托弗 - 维基百科,自由的百科全书w Www.youjijz.com tYonjizz.com Www Createforex.com Create Forex 沃伦·克里斯托弗 - 维基百科,自由的百科全书m j Yonjizz.com